Heb je een bouwvergunning nodig voor je veranda?

Het korte antwoord: ja, je hebt een bouwvergunning nodig voor een veranda. In principe heb je voor elke uitbreiding van je woning een vergunning nodig, maar er zijn uitzonderingen. In Vlaanderen wordt die vergunningsplicht in sommige gevallen vervangen door een meldingsplicht.

Heb je een bouwvergunning nodig voor je veranda?

Wat houdt de meldingsplicht in?

De meldingsplicht betekent dat je geen bouwvergunning voor je veranda of woonuitbreiding moet aanvragen. Het is voldoende om de werken te melden. De bouw van je veranda melden kan je doen via het loket van de snelinvoer.

Let wel op: de bouwvergunning voor je veranda wordt vervangen door een meldingsplicht. Je moet de bouw van je veranda dus áltijd melden, ook al heb je geen vergunning nodig.

In welke gevallen heb je geen bouwvergunning voor je veranda nodig?

De vergunningsplicht wordt onder bepaalde voorwaarden vervangen door een meldingsplicht:

 • De aangebouwde bijgebouwen hebben een maximale oppervlakte van 40m2. Reeds bestaande aangebouwde bijgebouwen moeten meegeteld worden. Losstaande bijgebouwen, zoals een tuinhuis, moeten niet meegeteld worden.
 • De veranda moet aan de woning worden gebouwd.
 • De hoogte van de veranda mag maximaal 4m zijn, vanaf de grond gemeten.
 • De veranda mag de functie van de woning en het aantal woongelegenheden niet wijzigen.
 • De veranda moet minstens 3m van de perceelgrens aan de zijkant en minstens 2m van de perceelgrens aan de achterkant blijven. De veranda mag ook tegen een aangrenzend gebouw geplaatst worden. In dat geval mag de diepte van de veranda niet voorbij de diepte van het aangrenzende gebouw komen.
 • Voor meer specifieke en uitzonderlijke voorwaarden, bekijk de checklist van het Omgevingsloket.

Let op: je gemeente kan altijd bijkomende voorwaarden opleggen. Check dus zeker eens bij je gemeente of je aan alle voorwaarden voldoet.

Deze regels gelden trouwens ook voor woonuitbreidingen en aangebouwde carports en pergola’s. Voor losstaande carports en pergola’s gelden andere regels.

Wanneer je niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, moet je een bouwvergunning voor je veranda aanvragen.

Heb je een bouwvergunning nodig voor je veranda?

Ben je verplicht om samen te werken met een architect?

Samenwerken met een architect voor de bouw van je veranda is niet altijd verplicht. De voorwaarden lopen wat gelijk met die van de meldingsplicht:

 • De veranda heeft een maximale oppervlakte van 40m2.
 • De veranda moet aan de woning worden gebouwd.
 • De veranda bestaat voor minstens 75% uit glas.
 • De hoogte van de kroonlijst van de veranda mag maximaal 3m zijn, de nokhoogte maximaal 4,5m, vanaf de grond gemeten.
 • De veranda mag de stabiliteit van de aangrenzende gebouwen niet wijzigen en mag niet de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen.

Wanneer je aan deze voorwaarden voldoet, hoef je geen architect in te schakelen. Voldoe je niet aan de voorwaarden? Dan is de samenwerking met een architect verplicht.

Hoe vraag je een bouwvergunning voor je veranda aan?

Er zijn twee manieren om een vergunning aan te vragen of een melding te doen: het loket van de snelinvoer of het Omgevingsloket. Hieronder geven we een overzicht van wanneer je welk loket gebruikt.

Het loket van de snelinvoer gebruik je in de volgende gevallen:

 • Je hebt enkel een meldingsplicht.
  Bijvoorbeeld: je plaatst een veranda van 30m2 met een hoogte van 3m en hebt nog geen andere aangebouwde bijgebouwen. Je veranda staat voldoende ver van de perceelgrens en wijzigt de functie van je woning niet. Je veranda voldoet dus aan de voorwaarden voor de meldingsplicht, je kan de snelinvoer gebruiken.
 • Je moet een vergunning aanvragen, maar hebt geen architect nodig.
  Bijvoorbeeld: je plaatst een veranda van 30m2 met een hoogte van 3m. De werken vereisen geen samenwerking met een architect. Je bouwde echter wel al een carport en een overdekt terras aan je woning met een totale oppervlakte van 15m2. In dat geval overschrijd je de maximale oppervlakte van 40m2. Je moet dus een bouwvergunning voor je veranda aanvragen.
 • Je moet een vergunning aanvragen en hebt een architect nodig, maar de functie van je woning en het aantal woongelegenheden veranderen niet, er zijn ook geen stabiliteitswerken nodig.
  Bijvoorbeeld: je plaatst een veranda van 42m2 met een hoogte van 5m. De werken vereisen de samenwerking met een architect én je overschrijdt de maximale oppervlakte van 40m2. Een bouwvergunning voor je veranda is dus verplicht.

De snelinvoer kan je niet gebruiken wanneer de volgende situaties van toepassing zijn:

 • De plaatsing van je veranda wijzigt de functie van je woning.
 • De plaatsing van je veranda wijzigt het aantal woongelegenheden.
 • De plaatsing van je veranda bevat constructieve wijzigingen.

Het Omgevingsloket gebruik je als je de bouwaanvraag of melding niet via de snelinvoer kan doen. In de volgende situaties moet je het Omgevingsloket:

 • Je moet een vergunning aanvragen, maar hebt geen architect nodig.
  Bijvoorbeeld: je plaatst een veranda van 35m2 met een hoogte van 3,5m. Een samenwerking met een architect is niet verplicht. Je veranda wijzigt echter wel de functie van je woning. Een bouwvergunning voor je veranda is verplicht en kan niet worden aangevraagd via de snelinvoer door de functiewijziging.
 • Je moet een vergunning aanvragen en hebt een architect nodig.
  Bijvoorbeeld: je plaatst een veranda van 40m2 met een hoogte van 4m en de plaatsing vereist stabiliteitswerken. Je bent verplicht om samen te werken met een architect. Doordat er constructieve wijzigingen zijn, heb je een vergunningsplicht én moet je het Omgevingsloket gebruiken in plaats van de snelinvoer.
Heb je een bouwvergunning nodig voor je veranda?

Laat je veranda door Vitralux plaatsen

Zijn de regels je nog niet hélemaal duidelijk? Geen probleem. Wanneer je je veranda door Vitralux laat plaatsen, krijg je er een persoonlijke Vitralux-expert bij. Die staat je bij in de weg naar de veranda van je dromen én helpt je met administratieve zaken zoals de bouwvergunning. Je vertrouwenspersoon weet welke regels van toepassing zijn en zorgt dat de bouwvergunning voor je veranda helemaal in orde is. Zo hoef jij je nergens zorgen over te maken!